logo logo

Vragenlijst Geurbelevingsonderzoek Akert, Bogardeind, Hoog Geldrop, Genoenhuis

Als u denkt aan het afgelopen uur, welk getal van 0 tot 10 geeft het beste aan in welke mate u geur van de onderstaande bronnen (wegverkeer, bedrijven industrieterrein Emopad, riool) heeft waargenomen? Als u helemaal niets waarneemt, kiest u 0. Als u extreem duidelijk waarneemt, kiest u 10. Als u daar ergens tussen in zit, kiest u een getal tussen 0 en 10.

Als u denkt aan het afgelopen uur, welk getal van 0 tot 10 geeft het beste aan in welke mate u gehinderd, gestoord of geërgerd was door geur van de onderstaande bronnen?

Hieronder staat een schaal van 0 tot en met 10 waarop u kunt aangeven in welke mate u zich aan geur heeft gehinderd, gestoord of geërgerd. Als u helemaal niets waarneemt, kiest u 0. Als u extreem duidelijk waarneemt, kiest u 10. Als u daar ergens tussen in zit, kiest u een getal tussen 0 en 10.

Denkt u de veroorzaker van een door uw waargenomen geur te kunnen benoemen of omschrijven? Per bron zijn meerdere antwoorden mogelijk. Als u geen veroorzaker kunt benoemen of omschrijven, hoeft u niets in te vullen.